Bat/Stegelmann tirsdag

Sep. 17th, 2017 11:31 am
oneiriad: (Default)
[personal profile] oneiriad posting in [community profile] dkfen
Så er det jo allerede på tirsdag, at [personal profile] noracharles, [personal profile] blnchflr og undertegnede har billetter til at se Jakob Stegelmanns oplæg om superhelte og Batman i Cinemateket.

Arrangementet er kl. 19. i Cinemateket, og jeg tænkte på, om I (og eventuelle andre, som ikke kunne lokkes med til Batman *cough*[personal profile] lysanatt*cough*) ville være interesserede i at finde noget at spise inden showet? I området omkring Nørreport og/eller Gothersgade?

Profile

adorablebastard: (Default)
adorablebastard

Most Popular Tags

Custom Text